HOUSE R05.20

centro storico

Restauro

HOUSE R01.17

House R03.12

House R03.07

House R001

House R04.13

House B11

Hayloft house

House La Smilea

House CNM02

House Rita

Interni

House LK2

House CNM03

House L

House Siliar

House R01.16

House R20.12

House R06.14

House Alfa

House R03.15

House R01.15

House Gamma

Anfiteatro

ZT 16

giuseppe passaro architetto gpastudio skyline montagna

House R02.15